Đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT tương tự như đề thi khối A năm 2014. Trong đó, số lượng câu hỏi dễ tăng lên (Ví dụ: Câu 2, 4, 8, 12, 20, 28, 40, 41, 31). Đồng thời, số lượng câu hỏi khó, cực khó cũng tăng lên. Thậm chí, có những câu hỏi khó hơn câu khó nhất trong đề thi khối B 2014 (Ví dụ: câu 25, 43, 21, 49…). Vì thế:

 •  Đề thi mở rộng cơ hội đỗ tốt nghiệp cho học sinh với khoảng điểm từ 6 – 8 điểm.
 •  Tuy nhiên, rất khó để đạt điểm 9, 10; đề thi đòi hỏi học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà cần có khả năng tổng hợp, biết cách vận dụng kiến thức vào những tình huống khó, lạ của đề thi.
 • Bên cạnh những ưu điểm trên, theo đánh giá của thầy Vũ Khắc Ngọc, đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT còn chưa hợp lí về mặt nội dung. Cụ thể:+ Hầu hết các câu hỏi lí thuyết đều dễ, rất dễ; một vài câu còn trùng lặp về ý tưởng (Ví dụ: câu 1 và câu 9). Số lượng câu hỏi lí thuyết liên hệ thực tiễn hơi nhiều và đơn điệu (Ví dụ: câu 13, câu 2, câu 34).
  + Câu hỏi bài tập hầu như đều rất khó.
  + Một số nội dung kiến thức quan trọng còn chưa được đề cập trong đề thi. Đề thi hầu như tập trung vào một số dạng câu hỏi lí thuyết và bài tập nhất định trong đề thi.
  + Đề thi mặc dù đã phân loại được nhóm thí sinh trung bình và giỏi, tuy nhiên, rất khó để phân loại thí sinh ở phổ điểm từ 6 đến 8 điểm.
  + Đề thi minh họa được biên soạn chưa công phu, có câu hỏi được lấy nguyên từ đề thi đại học các năm trước (Ví dụ: câu 50 đề thi minh họa với câu 2 mã đề 263 đề thi khối A năm 2008).

Một số câu trong đề thi minh họa:

Câu 3. Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:

de-thi-mau
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?
A. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối.
B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.
C. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.
D. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (830C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.
Câu 4. Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen?
A. Clo.

B. Oxi.

C. Nitơ.

D. Cacbon.
Câu 5. Thành phần chính của phân đạm ure là
A. (NH2)2CO.

B. Ca(H2PO4)2.

C. KCl.

D. K2SO4.
Câu 6. Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?
A. CO2.

B. CO.

C. SO2.

D. NO2.
Câu 7: Hỗn hợp X gồm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 gam. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là
A. 0,6200 mol.

B. 1,2400 mol.

C. 0,6975 mol.

D. 0,7750 mol.

Tải về đề thi và đáp án:

Đang cập nhật ………….

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.