Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 năm học 2014 – 2015 huyện Thiệu Hóa

1
697

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 năm học 2014 – 2015 huyện Thiệu Hóa

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 năm học 2014 – 2015 huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa là đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa dành cho học sinh lớp 9 THCS. Đề thi có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Câu 5. (3.0 điểm): Hỗn hợp A gồm các kim loại Mg, Al, Fe.

  1. Lấy 14,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Mặt khác cũng lấy 14,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra 10,08 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa tạo thành và nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m và tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
  2. Cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng kết thúc, lọc lấy chất rắn đem hòa tan hết chất rắn trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 26,88 lít khí NO (đktc). Tính khối lượng hỗn hợp A.

Câu 6. (5.0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước ta thu được dung dịch A.

  1. Nếu cho khí CO2 sục qua dung dịch A và sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 2,5 gam kết tủa thì có bao nhiêu lít CO2 tham gia phản ứng (đktc).
  2. Nếu hòa tan hoàn toàn 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 (trong đó chứa a% MgCO3 về khối lượng) bằng dung dịch HCl và cho tất cả khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch A thì thu được kết tủa D. Hỏi a có giá trị bao nhiêu để kết tủa D lớn nhất? bé nhất?

Leave a comment

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.