Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học lớp 9 huyện Thạch Hà năm 2014 – 2015

0
478

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học lớp 9 huyện Thạch Hà năm 2014 – 2015

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học lớp 9 năm học 2015 – 2016 phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Hóa lớp 9 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Câu 5 (2,5 điểm): Trong cốc chứa bột Mg, lần lượt thêm vào cốc các chất theo thứ tự sau (lần thêm sau phải đợi cho phản ứng ở lần thêm trước kết thúc): H2SO4dư, NaOHdư, HCl dư, BaCl2dư. Cuối cùng thêm Na2CO3vừa đủ (không tạo muối NaHCO3) thu được dung dịch Y. Viết các phương trình hóa học xảy ra, cho biết trong dung dịch Y tồn tại những chất tan nào?

Câu 6 (3,5 điểm): Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 có số mol bằng nhau. Lấy 52 gam hỗn hợp X cho vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc lấy kết tủa B nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn C. Tìm giá trị của m. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 7 (3 điểm): Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch chứa 2 axit HCl 1M và H2SO40,5M được dung dịch B và 4,368 lít H2 (đktc).

Chứng minh dung dịch B vẫn còn dư axit (biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn).

Tính% khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

Câu 8 (2 điểm): Trên hai đĩa cân đặt hai cốc dung dịch HCl và H2SO4 loãng có khối lượng bằng nhau, cân thăng bằng.

Cho vào cốc đựng dung dịch HCl 25gam CaCO3.

Cho vào cốc đựng dung dịch H2SO4 (a) gam Al.

Sau khi phản ứng kết thúc, cân vẫn giữ vị trí thăng bằng. Hãy viết phương trình phản ứng và tính (a), biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 9 (1,5 điểm): Khi hoà tan một lượng oxit kim loại hoá trị II vào một lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO44,9%, người ta thu được một dung dịch muối có nồng độ 5,78%. Xác định công thức của oxit trên

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.