Đề thi chọn HSG quốc gia môn Hóa học năm 2016

HSG tinh phu tho
Vô Cơ – Ngày 06/01/2016

Hữu Cơ – Ngày 07/01/2016

Thực Hành Hóa học – Ngày 08/01/2016

Leave a comment

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.