Đề kiểm tra khảo sát kiến thức Hóa hữu cơ lần 2 – Năm 2017

0
809

Đề kiểm tra khảo sát kiến thức lần 2 – Năm 2017

Tặng các hs em khóa 99 đề thi thử lần 2 – Phần Hóa hữu cơ.
Các em tải về làm thử và căn giờ xem trong 90 phút được bao nhiêu câu.
Thầy sẽ up đáp án sau (Tham khảo thêm đề lần 1)

Đề kiểm tra khảo sát kiến thức lần 1 – Năm 2017

a.JPG.jpg.JPG
Giảng viên Hóa học tại Saigon Technology University (Đại học Công Nghệ Sài Gòn)

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.