Dạy học tích hợp bài Glucozơ

0
1872

Dạy học tích hợp bài Glucozơ

Dạy học tích hợp là xu hướng tất yếu của nền giáo dục hiện đại. Dạy học tích hợp nhằm hình thành ở sinh viên năng lực nhận thức, năng lực phát hiện và giải quyết vấn. Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên trường sư phạm là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu về công tác đào tạo trong các trường sư phạm trong giai đoạn mới.

tichhop

Môn Hoá học có thể tích hợp với các bộ môn khác cũng có nhiều sự liên hệ nhất định như Vật lý, Sinh học, Toán học. Đồng thời phải tăng cường hoạt động tự nghiên cứu của học sinh, tăng cường các giờ thực hành, hoạt động ngoại khoá theo chủ đề, giảm giờ dạy lý thuyết, xây dựng hệ thống bài tập mở, bài tập gắn với thực tiễn có nội dung vận dụng về các hiện tượng tự nhiên, các trường hợp trong phòng thí nghiệm, trong nhà máy….Để đáp ứng được yêu cầu đó, sinh viên các trường sư phạm cần có sự trang bị về kiến thức cũng như rèn luyện về năng lực dạy học tích hợp.
Đây là một ví dụ về nội dung dạy học tích hợp theo dự án của SV khoa Hóa Học- ĐHSP Huế thực hiện năm 2014.

NHÌN TRỰC TUYẾN THÌ BỊ LỖI, TẢI VỀ BẠN SẼ ĐỌC BÌNH THƯỜNG

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.