Công bố đề minh họa môn thi: Hóa Học THPT Quốc gia

0
184

Công bố đề minh họa môn thi: Hóa Học THPT Quốc gia – Năm 2015

Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi yêu cầu ở hai mức độ cơ bản và nâng cao. Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm khoảng 60%, nâng cao là 40%.

ochu3

Đề thi ra theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.