Chuyên đề: Đồng phân và cách xác định

0
449

Chia sẻ và gửi tới tất cả các em học sinh cũng như các bạn đồng nghiệp một chuyên đề về đồng phân và các xác định đồng phân của các chất.

dong phan

Tư liệu này có nhiều hữu ích cho các em học sinh từ lớp 11 đến lớp 12. Nhưng nhìn chung là hữu ích khi các em học kết thúc hóa học hữu cơ và muốn tổng ôn lại toàn bộ về vấn đề đồng phân

 

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.