Latest Chia Sẻ Tài Liệu KHTN News

Math Kangaroo Canada: Grade 1-2 of Year 2013

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC - International Kangaroo Math Contest…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 SÁCH KẾT NỐI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN 10 NĂM HỌC…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Ma trận, bản đặc tả và đề kiểm tra giữa học kì I – KHTN 8

MA TRẬN + BẢN ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA KÌ…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HKII MÔN TOÁN 11

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HKII MÔN TOÁN 11 NĂM HỌC 2022…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Tóm tắt công thức Vật Lý 12 – Theo chương trình chuẩn

Tóm tắt công thức Vật Lý 12 - Theo chương trình chuẩn

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh