Phương pháp giới hạn số mol

X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m gần nhất với
A. 38,04.

B. 24,74.

C. 16,74.

D. 25,10.

Cách giải 1:

Cách giải của thầy Phạm Ngọc Bằng – Sư Phạm Hà Nội

bg1

Cách giải 2:  

Đây là cách giải chi tiết của trường chuyên ĐH Vinh

bgchuan

(tương đối chi tiết nhưng quá dài dòng và mất thời gian không cần thiết – ý kiến chủ quan của cá nhân)

Cách 3:

Lời giải của thầy Nguyễn Minh Tuấn – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

bai giai (NMT)

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.