Bộ sách Hóa lý – gồm 4 tập

Đây là bộ sách Hóa lý vô cùng cần cho bạn nào học chuyên Hóa nhé.

Tập 1: Nhiệt động học
http://www.fshare.vn/file/83GSC2YFX7WM

t1
Tập 2: Dung dịch
http://www.fshare.vn/file/I773J6Y2455X
Tập 3: Động hóa học
http://www.fshare.vn/file/WS2LIJT9KT76
Tập 4: Dung dịch và điện hóa
http://www.fshare.vn/file/26D6D5ASSBU5

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.