Bài toán oxit kim loại tác dụng H2SO4 (đặc, nóng).

0
1118

Bài toán oxit kim loại tác dụng H2SO4 (đặc, nóng).

Định hướng tư duy giải

+ Bài toán này ta dùng phương pháp chia để trị hỗn hợp oxit thành kim loại và O.

+ Kết hợp với các định luật bảo toàn.

+ Vận dụng linh hoạt (kết hợp, liên hệ) giữa các định luật bảo toàn.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.