Bài tập hình vẽ – đồ thị liên quan về nhóm Halogen

2
465

BÀI TẬP HÌNH VẼ – ĐỒ THỊ LIÊN QUAN VỀ NHÓM HALOGEN

224

Leave a comment

2 COMMENTS

  1. Thyầy có post đáp án hay lời giải thích cho từng hình ảnh thí nghiệm và dạng câu hỏi không thầy?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.