Bài giảng Hoá học hữu cơ – Phan Thanh Sơn Nam

0
389

Bài giảng Hoá học hữu cơ – Phan Thanh Sơn Nam

Capture

Nguồn phát hành: Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG Tp.HCM, 2008
Sơ lược:

Chương 1: Đồng phân
Chương 2: Các loại hiệu ứng
Chương 3: Cơ chế phản ứng của hợp chất hữu cơ
Chương 4: Alkane
Chương 5: Alkene
Chương 6: Alkadiene
Chương 7: Alkyne
Chương 8: Hydrocarbon thơm
Chương 9: Các dẫn xuất Halogen
Chương 10: Alcohol – Phenol
Chương 11: Aldehyde – Ketone
Chương 12: Carboxylic Acid
Chương 13: Amine – Diazonium

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.